Konstnärsförening i Vallentuna

Lily Maria

Min mot konstnärsyrket har varit mot-strävig. Jag har aldrig trott på mig själv och alltid anfäktats av tvivel.

Trots detta kan jag inte låta bli och känner mig aldrig så fullödig som människa som när jag är sysselsatt med någon form av skapande verksamhet.

Uttrycksmässigt strävar jag efter själva essencen i mina verk. Detta kan ta många olika former.
Det kan uppfattas som jag inte håller en rät och konsek-vent linje men välvilliga människor tolkar detta som en form av mångsidighet.

Om vägen icke har varit rät har jag i alla fall funnit att den krokiga vägen har lett mig framåt och det är en källa till evigt förnyad stimulans.

 

 

14

 

10

7

_DSC0012_redigerad-1

17

Ehnborg1

 

Ehnborg3

 

Ehnborg2

Comments are closed.